Owify

Brezplačno svetovanje

Brezplačno svetovanje

Owify CRM

Owify CRM

Optimalna rešitev za obdelavo vseh dohodnih klicev, ter kampanjskih izhodnih klicev.

Outbound klicni center v oblaku

Vse na enemu mestu

Napredna rešitev za sprejemanje in opravljanje klicev z baz v ozadju, kjer se gradijo kontakti in povezuje z ostalimi sistemi. Idealno za podjetja z večjim številom odhodnih klicnih kampanij ter sprejemanjem in izvajanjem naročil med klicem.

0 %
Obdelanih klicev
0 %
Izboljšana produktivnost agentov
0 %
Izboljšanje zadovoljstvo strank (CSTA)

Lastnosti Owify CRM

Optimizirajte in prilagodite vaše dohodne in odhodne klice

Spletni vmesnik

Uporabnik potrebuje slušalke in mikrofon. Deluje tudi v mobilnih brskalnikih, ki podpirajo webRTC (Chrome, Edge).

Sistem "Lead-ov"

Če pride klic in je številka že v leadu, se prikaže kartica kupca. Če ni, potem se odpre prazna kartica, da jo agent lahko izpolni med pogovorom. Leadi-i se lahko tudi uvozijo.

Struktura "Lead-a"

Stranka sama določi katera polja potrebuje in sama ustvari svojo bazo leadov. Sistem omogoča tudi večnivojsko strukturo podatkov. To pomeni, da lahko na lead naredimo obrazec, kjer lahko beležimo naročila, sestanke itd.

Seznami / Kampanje

Administrator lahko iz celotne baze lead-ov prefiltrira določene lead-e (npr. Po državi, mestu, storitvi itd…), ter jih doda v seznam. Ta seznam pa nato preko pravic dodeli agentom.

Aktivna statistika

Administrator ima vpogled koliko leadov je v posameznem seznamu/kampanji in koliko se jih je že poklicalo. Poleg tega vidi koliko leadov še ni bilo klicanih, koliko se jih je poklicalo 1x, 2x…

Parametri

Administrator ima veliko možnosti nastavitve seznama / kampanje. Lahko nastavi iz katere številke se kliče, lahko nastavi skripto, ki jo, ko se stranka javi, agent potem prebere. Lahko določi katera polja, iz seznama vseh polj na leadu, bo agent videl; lahko določi kolikokrat se stranko največkrat pokliče, če se ne javi, lahko določi koliko časa mora preteči, preden se stranko zopet pokliče itd.

Konverzija

Administrator določi kaj je konverzija. Konverzija je lahko, da se stranka oglasi, da se odda naročilo ali izpolne neko polje iz seznama lead-ov.

Uvoz podatkov

Sistem omogoča uvoz lead-ov. Pri uvozu preverja pravilnost telefonske številke, saj je pravilna oblika telefonske številke predpogoj za učinkovito uporabo sistema.

DNC

Agent lahko da številko na seznam Ne kliči (Do not Call). Sistem takšne številke ne bo več poklical. Administrator lahko seznam spreminja.

GDPR snemanje

Administrator lahko na nivoju seznama/kampanje določi način snemanja: Ne snemaj, snemaj vse, GDPR snemanje. Za GDPR snemanje administrator pripravi nabor poslovnih dogodkov za katere se lahko klic snema (prodaja, podpora…). Ko se klic konča, se agenta vpraša ali se klic shrani in se mu ponudi seznam, da izbira.

Posnetki

Administrator lahko pregleduje posnetke klicanja glede na aganta.

Avtomatika klicanja na ven

Sistem lahko avtomatsko kliče lead-e iz kampanje. Tako jih kliče vnaprej, glede na število prijavljenih agentov, da agentje čim manj časa čakajo na klic. Saj je čakanje agenta, da se stranka javi, izguba časa.

Odhodni/dohodni SMS-i

Lead-u, če ima mobilno številko, se lahko pošlje SMS. Poleg tega za določene države lahko odpremo tudi dohodno številko za SMS. Ob prejemu SMS-a se SMS poveže z lead-om.

Call back / Pokliči ponovno

Med pogovorom lahko agent izbere povratni klic, Call back, da stranko določenega dne in uro pokliče nazaj. Tako ima pregled nad seznamom koga mora poklicati. Ko se lead pokliče na določen datum, se ta umakne iz seznama.

Izvoz podatkov

Stranka sama naredi svoj izvoz katera polja potrebuje. Tako ima lahko en izvoz za računovodski program, drug za tiskanje nalepk za prevoznika…

Zgrešeni klici

Sistem beleži zgrešene klice na nivoju seznama/kampanje. Agent lahko pokliče stranko nazaj. Ko jo pokliče, se izbriše iz zgrešenih klicev.

Avtomatsko klicanje zgrešenih klicev

S to funkcijo agent pritisne gumb in sistem sam kliče zgrešene klice. Naloga agenta je, da samo sprejme klic.

API integracija

Za vsa podjetja, ki uporabljajo drugi centralni CRM, sistem omogoča tudi direktno zapisovanje interakcij preko API dostopa.

Potrebujete dodatne informacije?

Brezplačno svetovanje in predstavitev

Stopite v stik z nami

Podjetja, ki nam zaupajo: