Owify

Brezplačno svetovanje

Brezplačno svetovanje

Pogoji uporabe – Owify.si

Strinjate se z naslednjimi pogoji, ki veljajo za storitve blagovne znamke Owify, katero vodi in zastopa podjetja infomedia d.o.o. na spletu ali drugače. V tem sporazumu se izraza »vi« in »vaš« nanašata na osebo, ki na kakršen koli način koristi storitve. Če sklepate ta sporazum v imenu podjetja ali druge pravne entitete, izjavljate, da imate pooblastila, da takšno entiteto in vse osebe, ki jim bo entiteta dovolila dostop in uporabo Owify storitev, zavezujete k tem pogojem, pri čemer se bosta izraza »vi« in »vaš« nanašala na takšno entiteto. Če takšnih pooblastil nimate ali če se s temi pogoji ne strinjate, ne označite gumba »strinjam se s pogoji sodelovanja«, kar bo pomenilo, da storitve ne boste mogli uporabljati. Izraz »storitev« se nanaša na uporabo Owify, katera je dostopna preko apps.owify.com ali katere koli druge storitve podjetja infomedia d.o.o. Infomedia d.o.o. si pridržuje pravico do občasnih posodobitev in sprememb pogojev sodelovanja brez obvestila. Za vse nove lastnosti, ki razširjajo ali izboljšujejo trenutno ponudbo, vključno z izdajo novih orodij in virov, bodo veljali ti pogoji sodelovanja. Nadaljnja uporaba storitev po vsakršnih takšnih spremembah bo pomenila, da se s temi spremembami strinjate.Kršitvi katerega koli od pogojev, naštetih spodaj, bo sledila ukinitev vašega računa. Infomedia d.o.o. prepoveduje takšno obnašanje in vsebino pri svojih storitvah, vendar se s to potrditvijo strinjate, da Infomedia d.o.o. ne more biti odgovorna za vsebine, ki so bile objavljene na storitvi in za primere, ko boste izpostavljeni takšnim neželenim vsebinam. Strinjate se s tem, da boste storitev uporabljali na lastno odgovornost.

Pogoji računa

 1. Storitve ne smete uporabljati z nikakršnimi nezakonitimi ali nepooblaščenimi nameni. Z uporabo storitev ne smete kršiti nobenih zakonov, ki veljajo v vaši jurisdikciji (vključno z, ampak ne omejeno na zakonodajo o avtorskih pravicah).
 2. Navesti morate svoje polno pravno ime, veljaven e-poštni naslov in vse druge zahtevane podatke, da bi izvedli postopek prijave.
 3. Vaše podatke za prijavo lahko uporablja le ena oseba – ni dovoljeno, da bi več oseb uporabljalo iste podatke za prijavo.
 4. Odgovorni ste za vso objavljeno vsebino in dejavnost na svojem računu.
 5. Odgovorni ste za varovanje svojega računa in gesla. Infomedia d.o.o. ne more biti in ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker niste uspeli izpolniti te varnostne obveznosti.
 6. Izrecno razumete in se strinjate, da Infomedia d.o.o. ne bo odgovorna za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe, podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi vaše uporabe Owify aplikacij.
 7. Strinjate se, da bodo osebni in ostali podatki, ki jih boste posredovali ob prijavi na storitev in podatki o ostalih uporabnikih, ki bodo z vašim dovoljenjem uporabljali storitev, uporabljeni z namenom rednega obveščanja o novostih, koristnih nasvetih, aktivnostih Infomedia d.o.o. in novih posodobitvah storitve.

Preklic in zaprtje računa

 1. Sami ste odgovorni za pravilen preklic vašega računa. Za preklic je potrebno preklicno E-poštno sporočilo in telefonski zahtevek.
 2. Ob preklicu bo vsa vaša vsebina takoj pobrisana z računa storitve. Ko je bil račun enkrat preklican, teh podatkov ne boste mogli dobiti nazaj.
 3. Račun avtomatsko preneha veljati po preteku 30 dni od prijave oz. ob preteku plačanega meseca.
 4. Infomedia d.o.o. ima pravico po svoji presoji iz katerega koli razloga kadar koli začasno odpovedati ali dokončno ukiniti vaš račun in zavrniti vsakršno sedanjo ali prihodnjo uporabo te ali katere koli druge storitve podjetja Infomedia d.o.o. Takšna ukinitev storitve bo pomenila deaktivacijo ali izbris vašega računa ali dostopa do vašega računa in odvzem ter izdajo celotne vsebine vašega računa. Infomedia d.o.o. si pridržuje pravico zavrniti nudenje storitev iz kakršnega koli razloga komur koli in kadar koli.

Spremembe v storitvah in cene

 1. Infomedia d.o.o. si pridržuje pravico kadar koli spremeniti ter začasno ali dokončno ukiniti storitev (ali katerega koli od njenih delov) z ali brez obvestila.
 2. Cene vseh storitev, vključno z, vendar ne omejeno na plačila mesečne naročnine na storitev, se lahko spremenijo ob 30-dnevnem predhodnem obvestilu z naše strani. Takšno obvestilo je lahko izvedeno kadar koli z objavo sprememb na spletni strani Owify (www.owify.si) ali v storitvi sami.
 3. Infomedia d.o.o. ne bo odgovorna niti vam niti kateri koli tretji stranki za popravke, spremembe cen in opustitev storitve.

Avtorske pravice in lastništvo vsebine

 1. Za vsebino, ki jo sami objavite v aplikaciji Owify, si ne lastimo nobenih pravic intelektualne lastnine. Vaš profil in naložena vsebina ostajata vaša.
 2. Infomedia d.o.o. vsebine predhodno ne pregleduje, vendar imajo Infomedia d.o.o. in njeni oblikovalci pravico (ampak ne obveznosti) po svoji presoji zavrniti ali odstraniti kakršno koli vsebino, ki je na voljo preko storitve.

Splošni pogoji

 1. Vse storitve podjetja Infomedia d.o.o. uporabljate na svojo lastno odgovornost.
 2. Razumete, da Infomedia d.o.o. koristi tretje osebe pri zagotavljanju strojne in programske opreme, omrežja, prostora na trdih diskih in s tem povezane tehnologije, potrebnih za izvajanje storitev.
 3. Strinjate se, da ne boste razmnoževali, kopirali, prodajali, posredovali in zlorabljali kakršnega koli dela storitve, uporabnosti storitve ali dostopa do storitve, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Infomedia d.o.o.
 4. Pridržujemo si pravico, vendar nismo obvezani, odstraniti vsebino in račune, ki vsebujejo vsebino, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, obrekljiva, klevetniška, pornografska, nespodobna ali kako drugače sporna ali da krši pravice intelektualne lastnine katere koli stranke ali te storitvene pogoje.
 5. Razumete, da tehnična obdelava in prenašanje storitve, vključno z vašo vsebino, lahko poteka nekodirano in vključuje (a) prenose preko več omrežij, in (b) spremembe, da bi ustrezala in se prilagodila tehničnim zahtevam povezanih omrežij ali naprav.
 6. Ni dovoljeno nalagati, objavljati, gostiti ali prenašati nezahtevane e-pošte, SMS-ov ali nezaželenih sporočil.
 7. Ni dovoljeno prenašati črvov, virusov ali kakršne koli destruktivne kode.
 8. Infomedia d.o.o. ni odgovorna za pridobivanje, obdelovanje, uvažanje, izvažanje ali uporabo vaših podatkov. Vi kot uporabnik, ste dolžni izpeljati vse postopke v zvezi z ZVOP-1. Po prehodu na plačljiv račun, Infomedia d.o.o. nastopa kot pogodbeni upravljavec baze, kar je definirano v posebni pogodbi, ki jo sklenete ob prehodu na plačljiv račun.
 9. Infomedia d.o.o. se ne obvezuje, da: (i) bo storitev izpolnjevala vaše specifične zahteve; (ii) bo storitev delovala neprekinjeno, hitro, varno in brez napak; (iii) bodo rezultati, pridobljeni z uporabo te storitve, natančni in zanesljivi; (iv) da bo kakovost vsakršnih izdelkov, storitev, informacij ali drugega blaga, ki ga boste kupili preko te storitve, ustrezna.
 10. Izrecno razumete in se strinjate, da Infomedia d.o.o. ne bo odgovorna za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe, podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi: (i) uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve; (ii) stroškov naročanja nadomestnega blaga in storitev zaradi kakršnega koli blaga, podatkov, informacij ali storitev, ki ste jih kupili ali pridobili, ali zaradi sporočil, ki ste jih prejeli, ali zaradi prenosov, v katere ste stopili, s pomočjo storitve ali v njej; (iii) nepooblaščenega dostopa ali spremembe vaših prenosov ali podatkov; (iv) izjav ali dejanj katerih koli tretjih oseb na storitvi; (v) kakršne koli druge zadeve, ki se nanaša na storitev.
 11. Neuspešnost podjetja Infomedia d.o.o. pri izvajanju in uveljavljanju katere koli pravice ali določila teh pogojev sodelovanja ne pomeni izvzetja pri takšni pravici ali določilu. Ti storitveni pogoji predstavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem Infomediad.o.o. in določajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo vsakršen predhodni sporazum med vami in podjetjem Infomedia d.o.o. (vključno z, vendar ne omejeno na vsakršno predhodno različico pogojev sodelovanja).
 12. Morebitna vprašanja o pogojih sodelovanja nam lahko pošljite na elektronski naslov info@owify.si.
 13. Strinjate se, da podjetje Infomedia d.o.o. uporablja orodja za analizo uporabe spletne aplikacije Owify, z namenom čimbolj izboljšati uporabniško izkušnjo uporabnikov.
 14. Strinjate se, da vas podjetje Infomedia d.o.o. obvešča o novostih po elektronski pošti.

Splošni pogoji veljajo od 11. 2. 2022.

Infomedia d.o.o.